Mapy

 

Powrót do spisu

 

Strona główna

 
 1.    Europa przed i po traktacie wersalskim
 2.    Położenie 31.08.1939
 3.    Położenie 09.09.1939 rano
 4.    Przeddzień  Barbarossy
 5.    Niemiecka inwazja na Rosję 1941
 6.    Pierwsza bitwa pod El Alamein 1942
 7.    Stalingrad - okrążenie 6 Armii 1942
 8.    Obrona Moskwy
 9.    Bitwa o Moskwę
 10.  Powstanie łuku kurskiego 1943
 11.  Obrona frontu woroneskiego (Kursk)
 12.  Bitwa pod Prochorowką (Kursk)
 13.  Radzieckie ofensywy - 1943
 14.  Ofensywa radziecka - zima 1943/44
 15.  Rozwój sytuacji na wschodzie 1943/44
 16.  Niemieckie natarcie w Ardenach 1944

 17.  Ofensywa radziecka - styczeń 1945