PzKpfw 35t

 

Powrót do spisu

 

Strona główna

 

 Dzięki zdjęciom Kazimierza Narlocha zapraszam  do galerii PzKpfw 35t.

 
t35_back.jpg (31432 bytes) t35_back_deck_right.jpg (21656 bytes) t35_back_l_bottom.jpg (38478 bytes) t35_back_l_finaldrive.jpg (39606 bytes) t35_back_l_finaldrive_back.jpg (46646 bytes)
t35_back_left_corner.jpg (35967 bytes) t35_back_right_corner.jpg (30082 bytes) t35_belly_l.jpg (64115 bytes) t35_belly_l_front.jpg (59545 bytes) t35_bowMG_side.jpg (32589 bytes)
t35_deck_Lfront.jpg (54718 bytes) t35_deck_rearCenter.jpg (30073 bytes) t35_deck_RFront.jpg (48436 bytes) t35_driver_front.jpg (30644 bytes) t35_front.jpg (45468 bytes)
T35_gun_l_side.jpg (25807 bytes) t35_gun_l_side2.jpg (25840 bytes) t35_gun_muzzlebrake_side.jpg (16830 bytes) t35_l_front.jpg (41046 bytes) t35_l_rear.jpg (36668 bytes)
t35_l_side_front.jpg (33028 bytes) t35_l_side_turret.jpg (16613 bytes) t35_mg_front.jpg (31833 bytes) t35_mg_l_side.jpg (33860 bytes) t35_r_side_back.jpg (28592 bytes)
t35_r_side_center.jpg (24488 bytes) t35_r_side_front.jpg (30248 bytes) t35_RunningGear_Bogie.jpg (37110 bytes) t35_RunningGear_Bogie_LSide.jpg (48070 bytes) t35_RunningGear_Bogie_RSide.jpg (47109 bytes)
t35_RunningGear_BogieLeafSprings_Top.jpg (41448 bytes) t35_RunningGear_FinalDrive.jpg (39947 bytes) t35_RunningGear_frontidler_r_side.jpg (40787 bytes) t35_RunningGear_ReturnRoller2.jpg (32299 bytes) t35_track_r_front.jpg (45953 bytes)
t35_turret_cupola_side2.jpg (22283 bytes) t35_turret_cupola_top.jpg (32659 bytes) t35_turret_cupola_visionport.jpg (23335 bytes) t35_turret_front.jpg (23475 bytes) t35_turret_rear.jpg (22963 bytes)